Mikalojus Daukša 1532-1613m

Renesanso epochos lietuviškos katalikiškos literatūros pradininkas, pirmųjų LDK lietuviškų knygų autorius.

Biografija


Kunigas, humanistas, kontrreformacijos veikėjas, vienas lietuvių raštijos kūrėjų;

Gimė Babėnuose (Kėdainių raj.);

Tiksliai nežinoma, kur jis mokėsi. Manoma, kad Vakarų Europos universitetuose;


1576 m., paskyrus Žemaičių vyskupu Merkelį Giedraitį, kan. M. Daukša tapo pagalbininku ruošiant ir spausdinant religinę literatūrą lietuvių kalba;