6 KLASĖS LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ILGALAIKIS PLANAS 2023/2024 M.M.

Lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo tikslas – padėti mokiniams suvokti ir ugdytis lietuvių kalbą kaip svarbią savo tapatybės dalį, Lietuvos visuomenės bendravimo būdą; atrasti literatūrą kaip asmeninei egzistencijai svarbią kultūros …

6 KLASĖS LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ILGALAIKIS PLANAS 2023/2024 M.M. Skaityti daugiau